Programma

09.00 Inloop en ontvangst
U krijgt een tas met congresdocumentatie en schrijfmaterialen. Uiteraard staat de koffie en thee voor u klaar.


10.00 Openingsinleiding door dagvoorzitter
dr.Hans Kerkkamp, arts - dagvoorzitter.
Hans is werkzaam in Qatar bij Hamad Medical Corporation (HMC). HMC heeft acht ziekenhuizen, ambulance zorg en home care metmeer dan 25.000 werknemers. Als executive director is hij verantwoordelijk voor de verbetering van de kwaliteit en patiënt veiligheid.

Medische aansprakelijkheid heeft (in)directe gevolgen voor het gedrag van zorgprofessionals. In een systeem waarbij zorgprofessionals bij fouten altijd persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden ontstaat een gesloten cultuur waarbij fouten verborgen worden gehouden. In een zorgsysteem waarbij zorgvuldig geanalyseerd wordt wat de toedracht is van een eventuele (systematische) fout, zal eerder een open cultuur ontstaan.


10.20 Nieuwe wettelijke regels voor de behandeling van klachten en schadeclaims. Wie wordt er beter van?
Per 1 januari 2017 treedt in werking het gedeelte van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) dat gaat over de behandeling van klachten en schadeclaims. Ingegaan wordt op de gevolgen voor professionals, instellingen en patiënten.
Prof. mr. Joep Hubben is hoogleraar Gezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer plv. Gerechtshof en heeft als advocaat bij Nysingh advocaten en notarissen ruime ervaring met incidenten die kunnen leiden tot klachten en schadeclaims.


10.40 Wat wil de patiënt bij een incident?

Weten wij in de zorg wel wat de patiënt wil wanneer er een incident voorvalt? Wat moet je doen bij een incident en wat moet je laten?
Jan Vesseur spreekt uit zijn ervaring als arts, als oud-hoofdinspecteur patiëntveiligheid en als patiënt.


11.00 Koffie-moment


11.30 Patiëntenbelangenbehartiging

Waar kunnen slachtoffers van medische incidenten terecht? Wie behartigen hun belangen? Wat doen schaderegelaars? Hoe wordt aansprakelijkheid vastgesteld? Hoe gaan belangenbehartigers om met zorgverleners wanneer zij slachtoffers van medische incidenten bijstaan?

Mr. Annemiek van Reenen-ten Kate, adjunct directeur Hofmans Letselschade; voorzitter Nederlands Instituut van Schaderegelaars; Lid College van Advies Stichting Keurmerk Letselschade, lid permanente commissie GOMA van de Letselschade Raad.


12.00 Een (dreigende) tuchtklacht: hoe beperkt u de schade voor uzelf?


Een procedure bij het tuchtcollege heeft een grote impact op vrijwel iedere arts, Ook als er uiteindelijk) geen sprake blijkt te zijn van medisch tekortschieten. De inleiding geeft  aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in de factoren die naast het medisch handelen een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een klacht. En geeft daarmee ook inzicht in wat de arts zelf kan doen en organiseren om een medisch incident of onvrede van een patiënt niet  te laten escaleren in een tuchtklacht. Daarnaast wordt ingegaan op  de positie van de arts in een procedure bij het tuchtcollege.  Wat komt er kijken bij een goed verweer  tegen de klacht en een professionele opstelling op de zitting? Oftewel hoe beperkt de arts de schade voor zichzelf in een tuchtprocedure?  De arts krijgt op deze vragen antwoord in de vorm van praktische tips. 
Mr. Annemarie Smilde, Consultant gezondheidsrecht, VVAA.

12.30 Lunch en informatiemarkt


13.45 Medische aansprakelijkheid, individueel en in de zorgketen.

De (organisatie van de) gezondheidszorg verandert. Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, van regiomaatschappen tot verloskundige samenwerkingsverbanden.  Meer en meer wordt de zorg vanuit de zorgketen bekeken en georganiseerd. Door de overheid wordt ingezet op substitutie van zorg van de tweede lijn via de eerste naar de nulde lijn. De ontwikkeling van gespecialiseerde zelfstandige behandelcentra, het oprichten van medisch specialistische bedrijven, de toenemende samenwerking in de zorgketen en substitutie van zorg stellen ons voor nieuwe vraagstukken rondom medische aansprakelijkheid. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de (verzekerbaarheid van) medische aansprakelijkheid?
Mr. Arnoud van Schaik MBA, directeur MediRisk en Mr. Anika Mulder, advocaat MediRisk.


14.15 Onmiddellijke schorsing in het tuchtrecht?
De minister van VWS is voornemens het tuchtrecht zo aan te passen dat een beroepsbeoefenaar tegen wie een tuchtklacht wordt ingediend in bepaalde omstandigheden al gedurende de tuchtprocedure kan worden geschorst. Wat zullen de gevolgen zijn van deze wetswijziging. Betekent dit dat het tuchtrecht steeds meer gaat lijken op het strafrecht?
Prof. mr. Johan Legemaate, Hoogleraar gezondheidsrecht AMC/Universiteit van Amsterdam.


14.45 Thee


15.15 Communicatie en bejegening : paardenmiddel in preventie van medische missers?
Excellente medische zorg combineert een goede medische kennis met uitstekende communicatievaardigheden. Deze communicatievaardigheden worden ingezet om  de klachten van de patiënt op zowel lichamelijk als geestelijk gebied goed te begrijpen, de betekenis van deze klachten voor de patiënt te achterhalen, adequate uitleg te geven van de te verrichten onderzoeken dan wel behandelingen en de patiënt te helpen bij het maken van medische beslissingen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat er gebrekkige communicatie geassocieerd is met medische missers en negatieve patiënt ervaringen. Tijdens en na de opleiding van medisch specialisten dient meer aandacht komen voor het trainen van communicatievaardigheden en het optimaliseren hiervan.
Prof. dr. Leo Visser, neuroloog St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg en bijzonder hoogleraar zorgethiek bij mensen met multiple sclerose.


15.45 Kan een patiënt het (dis)functioneren van een dokter bepalen?
Prof. dr. Robert Slappendel, hoofd van de dienst anesthesiologie, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), Bijzonder Hoogleraar Veiligheid en Kwaliteit van Zorg TIAS, Universiteit van Tilburg. Belangrijk onderdeel van deze functie is “(dis)functioneren medisch specialisten, calamiteiten analyses in de zorg, dossieranalyse van overleden patiënten".


16.15 Lessen voor de toekomst:
slotwoord door de dagvoorzitter dr. Hans Kerkkamp.


16.30 Borrel en informeel ontmoeten