Voorwaarden

Organisatie
Het congres Aansprakelijkheid bij medische incidenten is ontwikkeld door GZNDHDSZRG in samenwerking met Uitgeverij SWP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 1 december 2016 in 't Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3,  1402 SB BUSSUM.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 345,00 excl. BTW voor de primaire doelgroep en € 545,00 excl. BTW voor overige belangstellenden.  De deelnameprijs is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. Tevens ontvangen alle deelnemers automatisch in 2017 het boek Aansprakelijkheid bij medische incidenten  t.w.v. € 34,90.  U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Primaire doelgroep
  • Huisartsen en Medisch specialisten, MSB's
  • Paramedische professionals
  • Ziekenhuisdirectie/bestuurders 
  • Stafmedewerkers zorginstellingen
  • Klachtencommissies / klachtenfunctionarissen
  • Letselschadeadvocaten, letselschadejuristen, juristen die zich bezighouden met claims in ziekenhuizen
 
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl. 
 
Kortingsregelingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 90,- korting. 
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd. 
 
Kortingen kunnen met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding (online & offline). Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 17 november 2016 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 17 november en 24 november 2016 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 24 november 2016 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Programmaontwikkeling
Paul Roosenstein
 
Congresorganisatie
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
 
Websites: www.Logacom.nl
Twitter: @Logacom